Naše v mnoha směrech unikátní metropole, jejíž dynamičnost a modernita si rozhodně nezadá s osobitou energií a krásou časů minulých, prošla během uplynulých třiceti let nemalým vývojem. Právě ona snaha pečovat na jedné straně o historickou tvář města a na straně druhé dláždit neutuchající pílí cesty k jeho budoucnosti, je tvůrčím procesem, jehož trvání nebude nikdy zcela u konce. Úsilí o stálý progres a zvelebování podoby Prahy je prvkem, který tvoří mosty spolupráce mezi městskými částmi, architekty, investory a v neposlední řadě i samotnými zhotoviteli projektů.

Impulsem stojícím u zrodu této ceny byla touha zasvětit širokou veřejnost do postupného procesu vývoje pražské architektury v kontextu existence již samostatné České republiky. Velmi doufáme v to, že tyto ceny mají díky svému komplexnímu pojetí ambice představit celou plejádu zajímavých osobností spolu s jejich projekty, které ať již v rámci větších či menších městských částí napomáhají zkvalitnění každodenního života Pražanů a spolu s nimi i širokému spektru zahraničních návštěvníků z mnoha koutů světa.

Ceny Opera Pragensia jsou vyhlašovány a organizovány mezinárodním festivalem architektury a urbanismu Architecture Week Praha, hlavním městem Praha a jednotlivými městskými obvody.

Slavnostním vyvrcholením celé události nebude samozřejmě nic jiného než samotné udílení cen, které se symbolicky uskuteční v rámci mezinárodního dne architektury. Tímto večerem bude prostupovat atmosféra oslav architektonického dědictví, které se skrývá v útrobách naší stověžaté metropole. Právě 9.10. 2023 od 19:00 hodin se tedy každý zúčastněný může těšit na předání hned několika ocenění za architekturu. Jedná se o Ceny Opera Pragensia udělované vedením městských částí či Cenu organizátorů Opera Pragensia udělovanou mezinárodním festivalem architektury a urbanismu Architecture Week Praha v součinnosti s hlavním městem. V dalším sledu bude následovat Zvláštní Cena Arcibiskupa pražského Opera Pragensia, kterou si výherci převezmou z rukou Jeho Excelence Mons. Jana Graubnera a Zvláštní Cena primátora hlavního města Prahy. Jakožto vrchol celého večera dojde k ocenění vítězných projektů v rámci Ceny Primátora hl. m. Prahy Grand Prix Opera Pragensia, o jejíž předání se postará sám primátor.

U příležitosti této slavnostní události dojde k uveřejnění publikace Alfabet, Pražská moderní architektura, jejíž vydání bude vyvrcholením společné práce organizátorů. Spolu s českým vydáním spatří světlo světa i anglicky psaná verze knihy, která si jistě získá oblibu široké škály cizojazyčného čtenářstva. Na kvalitě chystané publikace se nezanedbatelným dílem odrazí i fakt, že úlohu hlavního editora zde plní významná osobnost světa architektury prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta. Pod taktovkou erudovaného týmu tak vznikne ve své podstatě průvodce nejvýznamnějšími stavitelskými ikonami napříč naším milovaným srdcem Evropy.

Ing. Petr Ivanov
člen přípravného kolegia