Naše v mnoha směrech unikátní metropole, jejíž dynamičnost a modernita si rozhodně nezadá s osobitou energií a krásou časů minulých, prošla během uplynulých třiceti let nemalým vývojem. Právě ona snaha pečovat na jedné straně o historickou tvář města a na straně druhé dláždit neutuchající pílí cesty k jeho budoucnosti, je tvůrčím procesem, jehož trvání nebude nikdy zcela u konce. Úsilí o stálý progres a zvelebování podoby Prahy je prvkem, který tvoří mosty spolupráce mezi městskými částmi, architekty, investory a v neposlední řadě i samotnými zhotoviteli projektů.