Impulsem stojícím u zrodu této ceny bylo přání zasvětit širokou veřejnost do postupného procesu vývoje pražské architektury v kontextu existence již samostatné České republiky. Díky svému komplexnímu pojetí ceny mají ambice představit celou plejádu zajímavých osobností spolu s jejich projekty, které ať již v rámci větších či menších městských částí napomáhají zkvalitnění každodenního života Pražanů, ale i širokému spektru zahraničních návštěvníků z mnoha koutů světa. Ceny Opera Pragensia jsou vyhlašovány a organizovány mezinárodním festivalem architektury a urbanismu Architecture Week Praha, hlavním městem Prahou a jednotlivými městskými částmi.

Slavnostní udílení Cen Opera Pragensia proběhne 9. 10. 2023 od 19:00 hod v Paláci Žofín. Tímto večerem bude prostupovat atmosféra oslav architektonického dědictví, které se skrývá v naší stověžaté metropoli. Předávat se bude hned několik ocenění za architekturu – jedná se o Ceny Opera Pragensia udělované vedením městských částí. Následovat budou Zvláštní ceny Ministerstva dopravy ČR, Ministerstva životního prostředí ČR a Zvláštní cena arcibiskupa pražského Opera Pragensia za sakrální architekturu, kterou si výherci převezmou z rukou Jeho Excelence Mons. Jana Graubnera a Zvláštní cena primátora hlavního města Prahy. Na závěr celého večera bude oceněna dlouholetá  spolupráce mezi hlavními městy Prahou a Bratislavou ve formě předání Ceny primátora hl. m. Prahy Grand Prix Opera Pragensia primátorovi Bratislavy Matúši Vallovi, již předá primátor hlavního města Prahy.

Partneři:

Česká národní banka – Cenu Grand Prix Opera Pragensia v podobě sousoší Světlonoše věnuje ČNB. Sousoší Světlonoš se lvem vytvořil v roce 1898 sochař Antonín Popp. Světlonoš představuje pokrok a lev sílu; obé je v dnešní nelehké době nezbytné.

Česká mincovna – limitovaná edice stříbrných mincí Opera Pragensia pro vítěze v jednotlivých kategoriích