Výstava „Praha – Vídeň: Souvislosti“ se uskuteční v rámci Česko-rakouských kulturních oslav od 17. září do 24. října 2024. Pod záštitou Hlavního města Prahy představí především dnešní pražský pohled na dějinný vývoj a na historii vzájemných vztahů dvou významných evropských metropolí od nejstarších dob do současnosti. Připomene ve více než tisícileté perspektivě kulturní, historické a architektonické dědictví obou měst, jejich vzájemné styky, sbližování i vzdalování, obousměrné ovlivňování a sdílení kulturních hodnot.

Výstava se koná v prostorách barokního Clam-Gallasova paláce, který je pro ni místem neobyčejně vhodným: vybudovali jej pražští stavitelé, zedníci, kameníci a štukatéři, avšak podle projektu slavného vídeňského architekta Johanna Bernharda Fischera von Erlach. Ve dvaceti sálech a místnostech paláce budou moci návštěvníci prostřednictvím několika set historických dokumentů a jejich věrných kopií, map, plánů, uměleckých děl a především trojrozměrných modelů a interaktivních projekcí sledovat cestu Prahy a Vídně dějinami. Povede je od prvního spojení obou měst pod vládou českého krále Přemysla Otakara II., přes etapy dominance Prahy pod vládou císařů Karla IV. a Rudolfa II. a naopak zpomaleného vývoje Prahy ve stínu oslnivého vzestupu Vídně jako hlavního a rezidenčního města habsburské monarchie, až po moderní republikánskou současnost obou metropolí ve 20. a 21. století. 

Těžiště výstavy spočívá v představení shodných i rozdílných rysů velkých modernizačních procesů, které od druhé poloviny 19. století do prvních let nového tisíciletí proměnily středověkou a barokní Prahu i středověkou a rokokovou Vídeň v moderní evropská velkoměsta, jež prošla shodnými vlnami průmyslové urbanizace, budování technické infrastruktury, přetváření dopravní sítě, řešení bytového problému, betonové a panelové výstavby i přechodu od kvantitativního růstu k moderním koncepcím zdravého a udržitelného životního prostředí a dále až na práh „smart cities“ 21. století.    

Cílem autorů a organizátorů výstavy je připravit pro návštěvníky nejen vizuálně poutavý zážitek, ale také podnítit je k hlubšímu porozumění společným kořenům a nepřehlédnutelné kulturní sounáležitosti obou významných středoevropských metropolí.

Vernisáž výstavy proběhne dne 17. 9. v 18:00. Večerem nás provede soubor Barroco Sempre Giovane společně s hrabětem Františkem Kinským. Úvodních slov se ujmou náměstek primátora JUDr. Jiří Pospíšil, velvyslankyně Rakouské republiky v ČR Dr. Bettina Kirnbauer a hlavní kurátor výstavy doc. Václav Ledvinka.

Termín výstavy: 17. 9. – 24. 10. 2024
Místo konání: Clam-Gallasův palác, Husova 158, Staré Město, 110 00 Praha
Vernisáž: 17. 9. 2024 v 18:00 hod.
Pořadatelé: Czech Architecture Week a Muzeum hl. města Prahy
Spolupráce: Hlavní město Praha, Archiv hl. města Prahy, Národní technické muzeum, Národní technická knihovna, Uměleckoprůmyslové muzeum, Správa Pražského hradu