Výstava „Česká a slovenská architektura“ je nejrozsáhlejší retrospektivou architektury v našich zemích za více než půl století. Koná se u příležitosti 30. výročí vzniku samostatné České a Slovenské republiky. Na ploše přes 2000 metrů čtverečních se představí více než 500 nejvýznamnějších architektonických děl stovek architektů působících od konce 19. století do současnosti, jak v České, tak Slovenské republice.

 Výstava bude ilustrovat fyzickou podobu našich měst a krajiny – jak se proměnila v průběhu doby delší než jedno století – nejprve ve společném státě a následně od roku 1993 paralelně ve dvou samostatných svobodných státech.

Na přípravě se podílí více než 20 státních a soukromých institucí z České i Slovenské republiky pod vedením kurátorů prof. Matúše Dully a prof. Vladimíra Šlapety. Návštěvník bude mít díky všem těmto spolupracujícím institucím obrovský počet architektonických modelů, z nichž některé jsou původní modely a některé speciálně vyrobené pro tuto výstavu. Modely budou doprovázet fotografie nejvýznamnějších děl architektury v obou státech. Expozice bude obohacena o faksimilie vybraných architektonických kreseb, publikací a dalších dokumentů.

Výstava představí vývoj české a slovenské architektury v etapách:

I. Historická osa – expozice bude ilustrovat nejdůležitější tendence vývoje architektury od roku 1918 až do roku 1989, počínaje národním slohem, holandským civilismem, poetismem, funkcionalismem, romantismem válečné doby, dobou obnovy národního hospodářství koncem 40. let, socialistickým realismem, návratem k tradici moderny až po tendence postmoderny a liberalismu 80. let.

II. Architektura nové éry – expozice vzniká za intenzivní odborné spolupráce měst v Česku i na Slovensku s ambicí prezentovat nejduležitější výsledky výstavby v éře svobodného tržního hospodářství. Města budou prezentována samostatnými expozicemi, které zdůrazní jejich kulturní a hospodářský význam v otevřené Evropě.

III. Kronika české a slovenské architektury – přiblíží klíčové momenty vývoje architektury v obou zemích a naznačí hlavní události prezentované na výstavě.

IV. Strom republik – v závěrečném segmentu výstavy budou dominovat modely z České republiky i ze Slovenska a uprostřed bude instalován „strom republik“, na němž budou zavěšeny portréty významných tvůrců, kteří tak budou symbolicky pozorovat výsledky své profesiní aktivity. V tomto závěrečném prostoru se také budou uskutečňovat společenská setkání, křty, přednášky, besedy a v neposlední řadě i programy pro děti a mládež. Součástí bude samostatná expozice pro nevidomé, na které budou vystaveny speciálně vyrobené architektonické modely. Na empoře bude speciální oddíl věnovaný sakrální architektuře.

Výstavu bude doprovázet publikace „Česká a slovenská architektura“, která zachytí i do budoucna obsah této výstavy a bude zahrnovat více než 100 architektonických děl s jejich stručným popisem a ilustracemi a připomene i naši vzájemnost v této významné oblasti tvůrčí činnosti. Publikace je členěna do 10 kapitol, které odráží historický vývoj od doby první Masarykovy a Benešovy republiky, přes dobu protektorátní okupace a Slovenského státu, po válečnou obnovu, stalinismus 50. let, návrat k tradici meziválečné moderny až po normalizaci a konečně k Sametové revoluci a samostatnému vývoji v obou našich státech.

Tato ojedinělá výstava moderní architektury v našich zemích, bude sedmou nejrozsáhlejší výstavou za posledních 100 let (1935 – výstava architektury bydlení a urbanismu, UMPRUM, 1940 – Za novou architekturu, UMPRUM, 1953 – architektura v českém národním dědictví, Palác u Hybernu, 1967 – Československá moderní architektura, Mánes u příležitosti kongresu UIA, 1978 – výstava Československá architektura socialistické éry, Jízdárna Pražského hradu, 2001 – Deset století architektury, Pražský hrad).

Výstava a s ní související publikace sleduje oslovit širokou laickou veřejnost a má za cíl vysvětlovat, zvláště mladé generaci, smysl architektury ve společenském, kulturním a ekonomickém životě obou národů.

Organizátoři

Správa Pražského hradu a Architecture Week

Spoluorganizátor

Muzeum umění Olomouc

Hlavní kurátoři

prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc. a prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., Hon. FAIA

Odborná spolupráce

Prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD., Mgr. Ondřej Zatloukal, PhDr. Jakub Kunert, Mgr. Martina Mertová, Ing. M.A. Alan Záruba, Mgr. Jindřich Chatrný, doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD., Ing. arch. Ľubo Závodný, doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, RNDr. Ondřej Boháč, Ing. Zdeněk Virius, Ing. arch. Bohumil Beránek, Mgr. Ján Mazúr PhD., Dipl.-Ing. arch. Petr Kropp, doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ing. Zdeněk Virius, Mgr. art. Sára Pernecká, Ph.D., Ing. arch. Jana Křenková, Ing. Ivo Velíšek, CSc., Mgr. Ladislava Horňáková, Ing. arch. Rudolf Chodelka, Ing. arch. Karel Adamec, Ing. arch. Viktor Šabík, AA, Ing. arch. Bohumil Beránek, Ing. arch. Jan Tesárek, Mgr. et Mgr. Šárka Reichmannová, Ing. arch. Iveta Černá, Dr. Ivo Macek, Mgr. Eduard Belušák, Mgr. Peter Barta a Mgr. Denis Haberland.

Architekti výstavy

Ing. arch. Daniel Perogordo Madrid a prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., Hon. FAIA

Institucionální spolupráce

Slovenská národná galéria Bratislava, Národní galerie v Praze, Muzeum umění Olomouc, Národní technické muzeum, Fakulta architektúry a dizajnu Slovenská technická univerzita, Fakulta architektury České vysoké učení technické v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Muzeum města Brna, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Muzeum hl. m. Prahy, Česká národní banka, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Národní technická knihovna a Slovenské národné múzeum – Historické múzeum.

Dále Útvar hlavného architekta Košice, Útvar hlavného architekta Žilina, Útvar hlavného architekta Nitra, Útvar hlavního architekta Olomouc, Útvar hlavního architekta Magistrátu města Ostravy, Útvar hlavního architekta Karlovy Vary, Slovenská komora architektov, Spolok architektov Slovenska, Magistrát hl. m. Bratislava, Magistrát hl. m. Praha, Metropolitný inštitút Bratislavy, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Kancelář architekta města Brna a Obec architektů ČR.

Záštity a spolupráce nad projektem Česko-slovenský rok

Dále záštitu přijali primátor hlavního města Prahy doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc., hejtmanka Středočeského kraje Mgr. Petra Pecková, hejtman Jihočeského kraje MUDr. Martin Kuba, hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták, hejtman Karlovarského kraje Ing. Petr Kulhánek, hejtman Libereckého kraje Martin Půta, hejtman Královehradeckého kraje Mgr. Martin Červíček, hejtman Kraje Vysočina Mgr. Vítězslav Schrek, hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich, hejtman Olomouckého kraje Ing. Josef Suchánek, hejtman Zlínského kraje Ing. Radim Holiš, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo a hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller.

Primátor hlavního města Bratislavy Ing. arch. Matúš Vallo, primátor města Košice Ing. Jaroslav Polaček, primátor města Žilina Mgr. Peter Fiabáne, primátor města Nitra Marek Hattas, primátorka statutárního města Brno JUDr. Markéta Vaňková, primátor statutárního města Olomouc Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, primátorka statutárního města Karlovy Vary Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA a primátor statutárního města Ostravy Mgr. Jan Dohnal.

Poděkování patří hlavním partnerům mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Czech Architecture Week Praha 2023: Crestyl Real Estate, J&T Real Estate, Penta Real Estate, Skanska Reality a HKDW Holasek.